Maavoimien lahjusjupakasta tuomiot

Viime kuukausina on käsitelty Patria Oyj:n Egyptin, Slovenian ja Kroatian kauppoihin liittyneitä syytteitä ja epäilyksiä lahjonnasta. Vähemmälle huomiolle sen sijaan ovat jääneet kotimaiset lahjustapaukset. Kirjassani kerroin Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnassa tapahtuneesta lahjuksen vastaanottamisesta. Lainvoimainen tuomio tuli juuri Turun hovioikeudesta.liikennemerkki

Lahjonta tapahtui vuonna 2006, kun maavoimien materiaalilaitoksen esikunta kilpailutti ammunnoista kertyvien hylsyjen romumetallikaupan. Samassa yhteydessä kilpailutettiin satojen Itä-Saksasta 1990-luvulla ja aiemmin Neuvostoliitosta hankittujen taistelupanssarivaunujen sekä panssariajo-neuvojen romuttaminen.

Mistään nappikaupasta ei ollut kyse. Kaksivuotisen sopimuksen arvon arveltiin olleen 6-8 miljoonaa euroa. Tarkkaa summaa ja puolustusvoimien kärsimää vahinkoa ei saatu selville muun muassa voimakkaasti nousseiden metallien maailmanmarkkinahintojen ja kerätyn romun määrien seurantaan liittyneiden epäselvyyksien takia.

Turun hovioikeus tuomitsi Stena Recycling Oy:lle yhteisösakon ja toimitusjohtaja Göran Rönnbergin kahteen päiväsakkoon lahjonnasta. Lahjontaa pyritään aina peittelemään talousrikoksilla ja väärentämällä asiakirjoja. Esimerkiksi Patriassa Egyptin kauppojen yhteydessä valtionyhtiön työntekijät syyllistyivät kirjanpitorikoksiin. Stena Recycling Oy:ssa operaatioon osallistui kaksi työntekijää. He rikkoivat yrityssalaisuutta urkkiessaan kilpailijan tarjouksen tietoja puolustusvoimilta ja syyllistyivät törkeään petokseen väärentäessään yhtiönsä tarjouskilpailuun lähettämiä asiakirjoja. Toiminta tapahtui pääasiassa Jyväskylässä. Seutukuntalainen mies tuomittiin vuoden ja kuuden kuukauden sekä kumppanina toiminut satakuntalainen vuoden ja neljän kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin.

Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnassa työskennelleen keskisuomalaisen everstiluutnantin vuoden ja yhdeksän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen hovioikeus piti ennallaan. Se tuli lahjuksen ottamisen lisäksi tarjouskilpailun ja lopullisten kauppakirjojen peukaloinnista rikkomalla virkasalaisuutta, virkavelvollisuutta ja väärentämällä asiakirjoja. Kahden ja puolen tuhannen euron lahjukset tulivat lopulta maksamaan hänelle oikeudenkäyntikulujen ja vahingonkorvausten muodossa noin 90 000 euroa. Tuomitut joutuivat yhteisvastuullisesti maksamaan tarjouskilpailun hävinneelle Kuusakoski Oy:lle vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja noin 270 000 euroa.

Tapauksessa olisi vieläkin selvitettävää. Miksi kukaan everstiluutnantin esimiehistä maavoimien materiaalilaitoksen kaupallisesta neuvoksesta puolustusministeriön hallitusneuvokseen asti ei selvittänyt mistä yritysten tarjouksissa ollut 250 000 euron hintaero johtui? Poliisin kuulustelupöytäkirjojen mukaan sitä ei ollut mahdollista päätellä itse tarjouksista, koska ne eivät olleet vertailukelpoisia. Miksi everstiluutnantti tuomittiin majoittumisesta Stena Recycling Oy:n maksamiin mökkeihin ja hulppeista illallisista Kittilän räjäytysleirin aikana, mutta kaikkien muiden puolustusvoimien upseerin kohdalla kyse oli normaalista käytännöstä? Entä ylittikö puolustusministeri valtuutensa myöntäessään noin 7,4 miljoonan euron arvoisen vientiluvan hylsyille? Esimerkiksi Bahrain noin 870 000 euron arvoisen vientiluvan kohdalla puolustusministeriö korosti ministeriön voivan myöntää vientilupia miljoonaan euroon asti ilman valtioneuvoston käsittelyä. Nyt tämä mystinen raja-arvo kuitenkin voitiin ylittää moninkertaisesti vaikka kyse oli valtioneuvoston päätäntävaltaan kuuluvan taistelumateriaalin viennistä.

Kuusakoski_loppulausunto

Oikeudenkäyntimateriaalia Turun hovioikeudessa. Kuusakoski Oy ihmetteli antamassaan loppulausunnossaan puolustusvoimien vaikeuksia selvittää panssarikaluston sisältämiä metalleja. Ne määrittelevät kuinka hyvin panssari suojaa osumilta. Koko kilpailutus taas perustui nimenomaan panssarien sisältämistä metalleista saataviin hintoihin. Esimerkiksi nikkelin maailmanmarkkinahinta nousi sopimuskaudella noin 15 dollarista tonnilta korkeimmillaan yli 50 dollariin tonnilta.

Mainokset